Meníme meno, nie obsah

20.03.2017 19:30

Už ste si všimli, že z textov zmizlo meno spoločnosti SevenPoint2 a nahradila ju spoločnosť H2 Europe.

Dôvodov je niekoľko. 

Tým hlavným je, že úočas vlaňajšieho roka sa vyskytlo niekoľko problémov s dodávkami produktov. Výpadky v dodávkach ovplyvnili chod spoločnosti v EU a kazili dobre vybudované obchodné vzťahy a navyše doslova ničili renomé spoločnosti a tým aj produktom

Preto sme sa rozhodli zmeniť meno a ponechať obsah. 

Produky H2 Europe sú rovnako kvalitné (ak nie ešte lepšie) a budú stále dostupné.