NOVÉ VIDEO

13.07.2015 10:14

Vložil som nové video o spoločnosti Sevenpoint2 jej produktoch a o obchodných príležitostiach. 

Pozerajte, zdieľajte... je to naozaj pre všetkých!

Video je v časti Novinky.