Nútená prestávka

12.09.2015 11:52

Ako sa zdalo, tak sa aj stalo. Moje telo si vybralo prestávku. Už tretí deň mám horúčky, ale okrem toho nič iné. A tak oddychujem. A ako sa oteplilo, tak ma mrle žerú. Už by som najradšej sedel na bicykli.